VEDENIE KDA & KONTAKT

KARPATSKONEMECKÁ ASOCIÁCIA (KNA)

Lichardova 20
040 01 Košice/Slovenská republika
Mail: kda@kda.sk

Predseda KNA: Peter Sorger

Tel.: +421-55-622 72 09

Mobil: +421 904 401 321

Mail: kda@kda.sk

Ekonómka KNA: Heidi Schürger

Tel.: +421-55-622 72 09

Mobil: +421 915 902 498

Mail: kda@kda.sk

Región I – Bratislava a okolie

RNDr. Michal J. Stolár

Mobil: +421 905 972 851

Mail: michal.j.stolar@gmail.com

Región II – Hauerland

Hilda Steinhüblová

Mobil: +421 907 509 658

Mail: hsteinhublova@gmail.com

Región III – Horný Spiš

Mgr. Mária Recktenwald

Mobil: +421 911 644 552

Mail: maja.recktenwald@gmail.com

Región IV – Dolný Spiš

Erika König

Mobil: +421 910 667 871 

Mail: unterzips.kdv@gmail.com

Región V – Údolie Bodvy

Peter Sorger

Mobil: +421 903 739 237

Mail: kda@kda.sk

Predseda KNS

Tel.: +421-55-622 41 45

Mail: kdv@kdv.sk