KTO SME

Karpatskonemecký spolok (KNS) bol založený v roku 1990. Spája príslušníkov nemeckej menšiny na Slovensku a ich sympatizantov. Spolok sa považuje za most medzi menšinou a väčšinou, ako aj medzi Slovenskom a nemecky hovoriacimi krajinami. Sídlo spolku je v Košiciach.

Nemci sa začali na území Slovenska usadzovať od 12. storočia. Hlavné sídelné oblasti Bratislava a okolie, Hauerland a Spiš sa zachovali dodnes. Začiatkom 20. storočia na území dnešného Slovenska žilo okolo 200 000 karpatských Nemcov, v súčasnosti je ich počet okolo 10 000.

NAŠA VÝZVA

Nadväzujúc na 800-ročnú históriu nemeckého osídlenia na Slovensku, na všetky pozitívne, humanistické a demokratické tradície kultúrneho, historického a kresťanského dedičstva predkov je cieľom činnosti KNS najmä: podpora kultúry a identity nemeckej menšiny na Slovensku. Podporujeme kultúrnu, spoločensku, sociálnu a občiansku rozmanitosť, aj v oblasti viery. Podporujeme nemecký jazyk ako materský, menšinový a cudzí jazyk. Našim cieľom je rozvíjanie tolerancie a dobrého spolužitia so všetkými občanmi Slovenska bez ohľadu na národnosť alebo vierovyznanie.

PRIDAJTE SA

Pridajte sa k nám! Tešíme sa na každého, kto sa chce angažovať v našich miestnych skupinách, pomáhať uskutočniť naše ciele alebo má dobrý nápad na článok do nášho časopisu. Stante sa dobrovoľníkom. Našu prácu môžete podporiť aj priamo, napríklad finančným príspevkom alebo darovaním dvoch/troch percent z Vašich daní.

MLÁDEŽ

Karpatskonemecká mládež (KDJ) je aktívna mládežnícka organizácia. Realizuje projekty pre deti a mládež, organizuje workshopy a medzinárodné stretnutia, ako aj festival mládeže.

MÚZEUM

Viac ako 6 500 zbierkových predmetov a dokumentov so vzťahom k dejinám a kultúre nemeckej menšiny na Slovensku uchováva Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave. Vzniklo pred vyše štvrťstoročím, má štyri expozície mimo svojho sídla a je súčasťou Slovenského národného múzea.

KARPATENBLATT

Karpatenblatt je online portál a tlačený časopis nemeckej menšiny na Slovensku. Je to jediné periodikum v krajine, ktoré vychádza v nemeckom jazyku. Jeho súčasťou je štvorstranová príloha Jugendblatt. V apríli 2020 spustil Karpatenblatt podcast Karpatenfunk s príbehmi v nárečí, spomienkami, rozprávkami a rozhovormi.

NADÁCIA

Karpatskonemecká asociácia (KNA) je nadácia, ktorá podporuje malých a stredných podnikateľov v Nemcami osídlených oblastiach a ich okolí. Účelom tejto finančnej pomoci je zachovať na Slovensku tradičné remeslá, výroby a služby.