Leserbrief

Elena Sukeniková 1968

Brieffreundin Elena Sukeniková aus Topoľčany im August 1968