guhr2

Eleonóra Kovalčíková

Die Leiterin des Dr. Guhr-Sanatoriums, MUDr. Eleonóra Kovalčíková