Maria Theresia

Maria Theresia

Darstellung von Maria Theresia aus dem Jahr 1749